Miembros de la OVI en una reunión

El finançament del Projecte

D’on? Actualment prové de tres fonts:

  • de la Seguretat Social i comunitats autònomes,
  • de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal,
  • i d’alguns programes específics.
El projecte de Vida Independent de Barcelona està finançat per l’Administració Pública.

Seguint la filosofia i pràctica del MVI cada participant dissenyem el nostre propi Pla Individual de Vida Independent (PIVI) quantificant les hores d’assistència personal necessàries diàries i / o setmanals.

L’article 19 de la llei diu literalment:

“La prestació econòmica d’assistènciapersonal té com a finalitat la promoció de l’autonomia de les persones amb grandependència. El seu objectiu és contribuir a la contractació d’una assistència personal, durant un nombre d’hores, que faciliti al beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així com una vida més autònoma en l’exercici de les activitats de la vidadiària.”

També pots veure

Membres de la OVI de Barcelona durant un acte reivindicatiu

Quins objectius persegueix l’OVI?

Alguns dels objectius persegueix la OVI: L’assistència personal iguala en oportunitats. Per aconseguir avançar la …