Membres de la OVI durant un acte oficial

El projecte “Cap a la Vida Independent”

S’inicia el 15 de novembre del 2006 com a prova pilot i la seva experiència d’aquests tres anys serà valorada per establir les bases de la seva continuïtat e implementació com a programa en el municipi de Barcelona.

Està subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i la gestió es porta a terme en col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

El projecte reuneix els requisits per promoure la independència dels seus participants:

  • Assistència gratuïta i personalitzada: l’assistència personal es correspon amb les necessitats, preferències i condicions de vida reals de cada persona. Aquesta assistència és considerada un dret bàsic i gratuït.
  • Autogestió: les persones amb diversitat funcional tenen llibertat d’elecció per a determinar el grau de control que exerceixen sobre la seva pròpia assistència, des de qui contractaran per treballar com a assistent personal, la seva formació, el contingut de l’assistència i el com i on tindrà lloc, també tenen llibertat per acomiadar, en cas de que sigui necessari.
  • Pressupost individual: el pressupost és anual i personalitzat en funció de les necessitats particulars. La persona amb diversitat funcional delega el seu pressupost a l’OVI però a efectes reals és ella la responsable de gestionar-lo.
  • Suport entre iguals: Es reconeix el valor de l’experiència pròpia de conviure diàriament amb diversitat funcional i amb necessitat d’assistència, aprenem i ens assessorem mútuament sobre situacions viscudes similars.
Per Vida Independent s’entén el poder controlar la pròpia vida i per aquest motiu es promou el dret a escollir com, on i amb qui es desitja viure, en igualtat de condicions i sense discriminar per motiu de la diversitat funcional.

També pots veure

Membres de la OVI de Barcelona durant un acte reivindicatiu

Quins objectius persegueix l’OVI?

Alguns dels objectius persegueix la OVI: L’assistència personal iguala en oportunitats. Per aconseguir avançar la …