Membres de la OVI de Barcelona

El projecte de llei d’accessibilitat s’està tramitant al parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya té sobre la taula la Llei d’Accessibilitat. El treball d’aquesta llei s’està fent des de la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

El 17 de setembre de 2013 el Fòrum de Vida Independent (FVI) va comparèixer al Parlament de Catalunya i van presentar la seva postura sobre, l’actual, i anteriors lleis d’accessibilitat.

Acabades les compareixences, s’ha obert el termini per presentar esmenes a l’articulat. Finalitzat el termini, la Comissió de Benestar, Família i Immigració (CBFI) elaborarà l’informe de ponència que es votarà al si de la Comissió. Fruit del resultat de les votacions, s’elaborarà el dictamen, el qual es portarà al Ple.

I en aquest procés de participació ciutadana segueixen els membres del (FVI) exigint el compliment al dret, sense excuses, de l’accessibilitat universal.

També pots veure

Manifesta 15 Barcelona

Diversorium participa en Manifesta

Manifesta es una bienal itinerante centrada en el diálogo entre arte y sociedad en Europa. …