Membres de la OVI de Barcelona durant un acte reivindicatiu

Quins objectius persegueix l’OVI?

Alguns dels objectius persegueix la OVI:

 • Que l’usuari rebi un pagament directe per a la contractació directa de la cobertura de les hores d’assistència personal necessàries, ajustades al seu pla individual de vida independent.
 • Amb màxima simplicitat burocràtica quant a l’accés a les prestacions, contractació i justificació rigorosa de la despesa.
 • Garantint els drets laborals dels assistents personals i la independència de l’usuari.

L’assistència personal iguala en oportunitats.

 • Constitueix l’ajuda proporcionada per un assistent personal a una persona en situació de dependència, perquè aquesta pugui realitzar les tasques quotidianes que no pot realitzar per si mateixa, d’una manera formal i regularitzat.
 • És un instrument bàsic d’empoderament per a persones que necessitin aquest suport, situant al mateix nivell que als seus conciutadans, igualant en valor, en drets i deures. Fomenta l’autonomia personal i la independència enfront de la dependència social, sent font de llibertat i dignitat humanes.
 • Propicia la vida de la persona en el seu entorn, la participació i la inclusió social.L’exercici de la ciutadania plena.
 • Comporta assumir responsabilitats. Decidir sobre la pròpia vida i autogestionar l’assistència personal, ajustada a les necessitats vitals de cada persona, no és una política de “cafè per a tothom”.
 • És un dret humà considerat a la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat, un factor d’enfortiment dels drets fonamentals i la igualtat d’oportunitats.

Per aconseguir avançar la lluita contra la discriminació i per la igualtat d’oportunitats, s’han d’adoptar polítiques socials que contemplin l’assistència personal per a persones de totes les edats, incloent nens i majors, i per a tot tipus de diversitat funcional com són la física , l’auditiva, la visual, la intel · lectual, la mental, etc.

Més objectius:

 • Autogestió del projecte apoderant els participants fent-los responsables de totes les decisions.
 • Control de l’usuari en la gestió de l’assistència personal.
 • Crear un grup de persones amb diversitat funcional experimentades en l’autogestió d’assistència personal, que puguin donar suport a altres persones que desitgin iniciar un procés d’emancipació.
 • Treballar dinàmiques de “suport entre iguals” que afavoreixin la participació i confiança en un/a mateix/a, afavorint l’autodeterminació i l’emancipació de professionals i familiars.

També pots veure

Membres de la OVI durant un acte oficial

El projecte “Cap a la Vida Independent”

S’inicia el 15 de novembre del 2006 com a prova pilot i la seva experiència …