UNA VIDA INDEPENDENT
I D’INCLUSIÓ EN LA
COMUNITAT
UN DRET A GARANTIR

Publicacions amb les demandes del Moviment Vida Independent Garraf a la Generalitat i als grups parlamentaris

Moviment Vida Independent Garraf

Som un Moviment ciutadà per la defensa del dret a una vida independent i d’inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat i de les persones amb trastorn de salut mental.

Un dret reconegut a la Convenció de les Nacions Unides i vinculant per a l’administració pública de l’Estat Espanyol i del nostre País. Un dret vinculant que no es garanteix. De fet és un dels drets que estem més lluny de fer efectius.

Som un moviment obert i plural integrat per persones amb discapacitat, persones amb trastorn de salut mental, familiars, entitats, i ciutadans i ciutadanes que sense tenir cap persona afectada en el seu entorn volen lluitar per un món més inclusiu, just i equitatiu.

Ens hem organitzat perquè les persones amb discapacitat i les persones amb trastorn de salut mental tenen:

DRET a decidir on volen viure i si volen viure soles, en parella, o amb altres persones triades per elles.

DRET a prendre decisions sobre la seva vida i com la volen viure.

DRET a disposar de suports si els necessiten. I a tenir-los allà on visquin, treballin o facin la seva vida.

DRET a emancipar-se de la família.

DRET a no ser institucionalitzades pel fet de tenir una discapacitat.

DRET a treballar, i a fer-ho prioritàriament al mercat ordinari de treball. I a disposar de serveis d’inserció laboral, si els necessiten, al llarg de la seva vida laboral.

DRET a disposar d’ingressos suficients per tenir una vida digna.

DRET a poder accedir a un habitatge assequible i accessible, suficient i adequat a les seves necessitats.

DRET a accedir a tots els serveis que s’ofereixen al públic i poder participar en tots els esdeveniments de la vida política i cultural.

Les persones amb discapacitat i les persones amb un trastorn de salut mental hi tenen dret també quan necessiten de suports a la presa de decisions i quan tenen grans necessitats de suport.

Totes en tenen DRET sense excepcions.

Però la realitat és ben diferent. Per això ha nascut aquest Moviment ciutadà des del qual volem transformar els drets en oportunitats reals que generin capacitats que empoderin.

És una qüestió de DRETS HUMANS.

Primer ens vam adreçar als ajuntaments i al consell comarcal en allò que tenien competències o capacitat d’influència. És l’administració pública de proximitat i té un paper clau per contribuir a fer municipis més inclusius, gestionar els suports i eliminar barreres físiques, actitudinals i de tot tipus. Ara, un cop iniciat un nou mandat, podran demostrar que les seves paraules es transformen en fets.

Ha arribat el moment d’adreçar les nostres demandes al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Per això us lliurem dues publicacions:

Un document marc que desenvolupa i argumenta cada una de les nostres demandes, al temps que les contextualitza a nivell català, estatal, europeu i internacional.

I un document de síntesi que resumeix les idees clau i recull les nostres demandes.

És el nostre desig poder-vos explicar les nostres demandes també de manera presencial. Per això us sol·licitem una trobada on posar rostre al nostre Moviment, i tenir l’oportunitat d’explicar-nos i d’escoltar-vos, tot establint un diàleg del tot necessari.

Documents

També pots veure

Ilustración con diversas personas y diversidades

Jornada Mediació I Accessibilitatat

En el marc del “Pla d’accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals de …