Javier Romañach al costat de membres de l'OVI

Què es l’OVI? (Oficina de Vida Independent)

Què és una Oficina de Vida Independent (OVI)?

És una entitat sense ànim de lucre dirigida i gestionada per persones amb diversitat funcional i necessitat d’assistència personal vinculades al Moviment de Vida Independent.

La missió de l’OVI és fonamentalment:

  • Difondre l’enfocament de Drets Humans i Vida Independent com a eix vertebrador de tota acció i reflexió.
  • Promoure lleis, polítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la seva independència i autodeterminació.
  • Dirigir i gestionar una experiència pilot d’assistència personal autogestionada “El Projecte Cap a la Vida Independent”
  • Crear un model de cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials de suport entre iguals.
Es fonamenta en els principis del Moviment internacional de Vida Independent:
  • No discriminació
  • Des-medicalizació
  • Des-institucionalizació
  • Control del consumidor
  • Suport entre iguals
L’OVI de Barcelona va ser posada en marxa a finals de 2006 amb la finalitat d’impulsar un projecte inspirat en la filosofia de Vida Independent al municipi de Barcelona.

També pots veure

Membres de la OVI durant un acte oficial

El projecte “Cap a la Vida Independent”

S’inicia el 15 de novembre del 2006 com a prova pilot i la seva experiència …