Miembros de la OVI

Requisits per a crear un Projecte de VI

Quins requisits s’han de complir per crear un Projecte de Vida Independent?

Un abordatge integral que garanteixi l’emancipació de les persones amb diversitat funcional implica intervenir en els següents cinc eixos fonamentals que haurien de posar-se en marxa en tot projecte de vida independent:

  1. Una Oficina de Vida Independent (OVI) és una organització sense ànim de lucre, constituïda i dirigida per persones amb necessitat d’assistència personal intensa i generalitzada, la finalitat de la qual és facilitar l’accés a tot tipus de recursos que possibilitin l’emancipació de les persones amb diversitat funcional.
  2. Assistència personal autogestionada proporcionant a cada individu la cobertura de les seves necessitats d’assistència personal d’acord amb el seu projecte vital, possibilitant la inclusió social en tots els àmbits i transferint el poder i la responsabilitat de cercar, seleccionar, contractar, formar, dirigir, supervisar i acomiadar els seus assistents personals.
  3. Assistència Tecnològica: La necessària per potenciar i optimitzar l’eficiència de l’assistència personal, com ara les ajudes tècniques, les noves tecnologies de la informació i comunicació, domòtica, robòtica, adaptacions de la llar i de l’entorn habitual.
  4. Habitatge social i accessible atenent als criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom. Per determinar ambdós, els preus de compra o lloguer com els límits màxim / mínim de renda i determinar l’elegibilitat, cal tenir en compte els baixos nivells d’ingressos que es deriven de l’actual sistema de pensions, l’especial dificultat o impossibilitat per accedir al mercat de treball i els costos ineludibles afegits que comporta la diversitat funcional *.
  5. Compensació de renda suficient: Fins i tot cobrint els costos ineludibles afegits com l’assistència personal, l’assistència tecnològica i l’habitatge accessible, hi ha molts altres que units al baix nivell d’ingressos propiciat per l’actual sistema de pensions i l’especial dificultat o impossibilitat de accedir al mercat de treball per part de moltes persones amb diversitat funcional fa necessària una compensació de renda ponderada perquè aquesta sigui suficient per fer vida independent.

També pots veure

Membres de la OVI de Barcelona durant un acte reivindicatiu

Quins objectius persegueix l’OVI?

Alguns dels objectius persegueix la OVI: L’assistència personal iguala en oportunitats. Per aconseguir avançar la …