¿Quieres-necesitas asistencia personal?

Sol.licitud ordinària per a totes les persones que compleixen els 3 requisits d’accés al servei:

  1. Disposar de grau de discapacitat igual o superior al 33%
  2. Disposar del reconeixement de grau de dependència de qualsevol grau.
  3. Viure al municipi de Barcelona de manera ininterrompuda durant un mínim d’un any.

Tenim un altre model de sol.licitud (sol.licitud per excepcionalitat) per a les persones que no compleixen algun dels requisits per diverses circumstàncies recollides en aquest model.

A l’espera de poder organitzar el circuit amb les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) municipals, el canal d’entrega serà el Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD situada al c/València, 344 planta baixa Tel 93 413 27 75 que aten amb cita prèvia o a través del seu correu electrònic sap@bcn.cat .

El canal de contacte amb el servei és el correu electrònic del servei a partir del qual ens posem en contacte: serveiassistenciapersonal@bcn.cat

També disposem d’un telèfon del servei habilitat en aquest període de pandèmia 667754408.