Boletín OVIBCN

Pase de circulación

Este es un ejemplo de Pase de circulación para vuestras APs:

En resposta a la limitació de llibertat de circulació de persones prevista al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID19,

(Nom de l’entitat) comunica que la Sra. ______________________________ amb DNI. _____________________ treballa com a assistent personal per a una persona amb diversitat funcional física amb necessitat d’assistència en les tasques bàsiques diàries.

Per això, la treballadora requereix llibertat de moviment per arribar al lloc de la feina, per poder assistir a la persona amb diversitat funcional, usuària del Servei Municipal d’Assistència Personal de Barcelona.

Nom usuària del SMAP: XXXXXXXXXXXXXXX
Domicili: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfon móbil: XXXXXXXXX

Descarga el ejemplo en word »

També pots veure

Pasando el confinamiento – Queremos AP y VI en tooodo el mundo

Pasando el confinamiento – Queremos AP y VI en tooodo el mundo.