Per un servei de transport públic per a tothom i sempre

Per un servei de transport públic per a tothom i sempre

PROU DE SERVEI DE TRANSPORT ESPECIAL PER DISCRIMINATORI.
VOLEM UNA FLOTA DE TAXIS PER A TOTHOM: TAXI UNIVERSAL JA !!!
(ACCESSIBLE A TOTHOM COM A LONDRES)

REIVINDICACIONS PER A UNA REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC.
USUARIS DEL S.T.E. (Servei de Transport Especial)
2018.06.30 12h davant edifici Movistar Portal de l’Àngel. FINAL 14H PLAÇA SANT JAUME

1- Transport per a tothom i sempre.

Exigim:
Equiparació del Servei de Transport Especial als transports ordinaris, és a dir TRANSPORT PÚBLIC UNIVERSAL:
Atès que un nombre important de persones no podran, ni en les millors condicions, accedir al transport ordinari, el Servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda ha de ser considerat un servei bàsic fonamental, comparable al transport públic ordinari.

2- Ampliació de la flota de taxis adaptats:

Compliment urgent de la llei (Reial decret 1544/2007).
El Reial Decret 1544/2007 en l’article 8 regula que el 5% de les llicències de taxi s’han de cobrir amb vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Sense oblidar que Barcelona ha de tendir, amb la major brevetat possible, a comptar amb una flota de taxis universal, això és que puguin ser utilitzats per tota la ciutadania independentment de la seva mobilitat.
És inconcebible que l’AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) a dia d’avui incompleixi un Reial decret havent-se ja exhaurit el termini.

3 – Tarifa justa per al nou sistema de transports per a tota la ciutadania:

Atès que el Servei de transport especial vigent en l’actualitat és car, no és just que el cost recaigui únicament en la persona amb mobilitat reduïda, de manera que l’Administració pública competent ha de regular l’ús de tarifes socials en aquest mitjà.

4- Millora de l’atenció al client (actualment en mans de cetramsa):

Agilitat i flexibilitat en la planificació dels trasllats siguin puntuals o regulars.

5 – En definitiva reestructuració de tot el sistema de transport públic, taxi, bus i metro

per aconseguir un sistema de transport públic universal accessible tant econòmicament com per a persones amb diversitat funcional.

També pots veure

Comunitats, cures i entorns. Una educació per imaginar futurs

A través de tres mòduls que combinen teoria i pràctica, aquest programa busca crear espais …