Vida independent – Trèvols de 4 fulles | betevé

L’accés a l’habitatge per a persones amb diversitat funcional planteja problemes afegits dels habituals en aquesta matèria. L’assistència personal i l’educació inclusiva encara són reptes pendents. Els casos de la Marga i del Juande ens il·lustren les dificultats per implementar el model de vida independent, pel qual fa anys que lluiten.

També pots veure

To, en su domicilio utilizando su ordenador adaptado y acompañada por su asistenta personal

Día Internacional de la Discapacidad: vida independiente, no residencias

Con ocasión del Día Internacional de la Discapacidad y en relación con la tragedia que …