Membres de la OVI de Barcelona en una activitat lúdica

Quin tipus d’Entitat Jurídica és l’OVI?

L’Oficina de Vida Independent de Barcelona es va constituir, l’any 2006, com una associació per la defensa de l’Assistència Personal i la seva gestió.

Inicialment vam ser 9 persones, totes amb una necessitat imminent de disposar del recurs de l’Assistència Personal i de dur a terme les nostres Vides Independents.

De les 9 persones integrants, dos van treballar, donades d’alta a la Seguretat Social, en la gestió administrativa i de difusió. La junta es va compondre d’un president, un secretari, una tresorera i 6 vocals, per poder realitzar les assemblees corresponents i formals.

En l’actualitat, la junta la componem 7 persones: la presidenta, la secretària, la tresorera i 5 vocals. Els càrrecs, per això, són simbòlics perquè tots i totes ens sentim i som corresponsables. També, en l’actualitat, tenim contractat un administratiu extern i els serveis d’una gestoria. Realitzem una assemblea trimestral i reunions de gestió i execució periòdiques.

L’Oficina de Vida Independent, a part de ser un instrument d’autogestió dels plans individuals de vida independent de les persones que la integrem, també és un mitjà de formació i difusió dels drets de les persones amb diversitat funcional.

També pots veure

Membres de la OVI de Barcelona durant un acte reivindicatiu

Quins objectius persegueix l’OVI?

Alguns dels objectius persegueix la OVI: L’assistència personal iguala en oportunitats. Per aconseguir avançar la …